Composities

Wij kunnen voor u composities verzorgen in alle denkbare muziekstijlen,
van klassiek tot populair (pop – latin – jazz – . . . . .).
Concertwerken of een speciale jubileum compositie, maar ook marsmuziek voor uw buiten optredens.

Ook muziekwerken met verschillende combinaties, om het entertainment gehalte van uw concert nog meer te verhogen, behoren zeker in deze tijd van veel promsconcerten tot de mogelijkheden.
Wij maken voor u combinaties met een rhythm sectie (piano – synthesizer – (bas)gitaar – drums), of met een popband, inclusief zang en blazers.
Maar ook combinaties met koren (dames-, mannen-, gemengd-, musical-, pop-, gospelkoor), waarmee prachtige- en sfeervolle muziek kan worden gebracht, o.a. religieus, opera, operette, musical, pop, . . . . .

Uw teksten op muziek? Vraag naar de mogelijkheden.

 
CONTACT

We can provide compositions for you in all musical styles, from classical to popular (pop – latin – jazz – …).
Concert works or a special jubilee composition, but also marching music for your outdoor performances.
Also music works with different combinations, to increase the entertainment content of your concert even more, like proms concerts.
We make combinations with a rhythm section (piano – synthesizer – (bass) guitar – drums), or with a pop band, including vocals and wind instruments.
But also combinations with choirs (female, male, mixed, musical, pop, gospel choir), including religious, opera, operetta, musical, pop, etc. . . . .

Your lyrics to music? Ask for the possibilities.

 
CONTACT

Wir können für Sie Kompositionen in allen Musikstilen machen, von klassisch bis populär (Pop – Latin – Jazz – …). 
Konzertstücke oder eine spezielle Jubiläums-Komposition, aber auch Marschmusik für Ihre Outdoor-Auftritte.
Auch Musik mit verschiedenen Kombinationen.
Wir machen Kombinationen mit einer Rhythmusgruppe (Piano – Synthesizer – (Bass) Gitarren – Drums) oder mit einer Popband, einschließlich Gesang und Blasinstrumenten.
Aber auch Kombinationen mit Chören (Frauen-, Männer-, Gemischter-, Musical-, Pop-, Gospelchor), einschließlich religiöser Musik, Oper, Operette, Musical, Pop usw. . . . . 

Deine Texte zu Musik? Fragen Sie nach den Möglichkeiten.

KONTAKT