Arrangementen

Wij kunnen voor u arrangementen verzorgen in alle denkbare muziekstijlen, van klassiek tot populair (pop – latin – jazz – . . . . .).
Concertwerken of een speciaal jubileum arrangement, maar ook marsmuziek voor uw buiten optredens.
Ook muziekwerken met verschillende combinaties, om het entertainment gehalte van uw concert nog meer te verhogen, behoren zeker in deze tijd van veel promsconcerten tot de mogelijkheden.
Daarnaast hebben wij jarenlange ervaring met het maken van showprogramma’s voor taptoe’s en streetparades.
Wij maken voor u combinaties met een rhythm sectie (piano – synthesizer – (bas)gitaar – drums), of met een popband, inclusief zang en blazers.
Maar ook combinaties met koren (dames-, mannen-, gemengd-, musical-, pop-, gospelkoor), waarmee prachtige- en sfeervolle muziek kan worden gebracht, o.a. religieus, opera, operette, musical, pop, . . . . .
Ook maken wij uiteraard orkestbegeleidingen voor artiesten of groepen, zowel vocaal als instrumentaal.
Uw teksten op bestaande muziek? Vraag naar de mogelijkheden.

Door de jaren heen hebben wij vele arrangementen mogen maken voor verschillende orkest vormen.
U zoekt een titel? De kans is groot dat wij het arrangement in ons archief hebben.
Zo niet, dan kunnen wij het altijd voor u maken.

CONTACT

We can provide arrangements for you in all musical styles, from classical to popular (pop – latin – jazz – …).
Concert works or a special jubilee arrangement, but also marching music for your outdoor performances.
Also music works with different combinations, to increase the entertainment content of your concert even more, like proms concerts.
In addition, we have years of experience in making show programs for tattoo and street parades.
We make combinations with a rhythm section (piano – synthesizer – (bass) guitar – drums), or with a pop band, including vocals and wind instruments.
But also combinations with choirs (female, male, mixed, musical, pop, gospel choir), including religious, opera, operetta, musical, pop, etc. . . . .
We also make orchestral accompaniments for artists or groups, both vocally and instrumentally.
Your lyrics on existing music? Ask for the possibilities.

Over the years we have been able to make many arrangements for different orchestral forms.
Are you looking for a title? Chances are that we have the arrangement in our archive.
If not, we can always make it for you.

CONTACT

Wir können für Sie Arrangements in allen Musikstilen machen, von klassisch bis populär (Pop – Latin – Jazz – …). 
Konzertstücke oder ein besonderes Jubiläums-arrangement, aber auch Marschmusik für Ihre Outdoor-Auftritte.Auch Musik arbeitet mit verschiedenen Kombinationen,
um den Unterhaltungsinhalt Ihres Konzerts noch zu steigern, gehören in dieser Zeit sicherlich viele Promokonzerte.
Darüber hinaus verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Erstellung von Showprogrammen für Tattoo und Straßenumzüge.
Wir machen Kombinationen mit einer Rhythmusgruppe (Piano – Synthesizer – (Bass) Gitarren – Drums) oder mit einer Popband, einschließlich Gesang und Blasinstrumenten.
Aber auch Kombinationen mit Chören (Frauen-, Männer-, Gemischter-, Musical-, Pop-, Gospelchor), einschließlich religiöser Musik, Oper, Operette, Musical, Pop usw. . . . .
Wir machen auch Orchesterbegleitungen für Künstler oder Gruppen, sowohl vokal als auch instrumental.
Deine Texte zu bestehender Musik?

Fragen Sie nach den Möglichkeiten.Im Laufe der Jahre haben wir viele Arrangements für verschiedene Orchesterformen gemacht.
Suchen Sie einen Titel?
Die Chancen stehen gut, dass wir das Arrangement in unserem Archiv haben.
Wenn nicht, können wir es immer für Sie machen.

KONTAKT