Fluit

Wij hebben in de loop der jaren een behoorlijk aantal voordrachtstukken mogen schrijven.
Van solo tot ensemble, in eerste instantie voor fluit, maar later ook voor vele andere instrumenten.
Speelplezier voor instrumentalisten op ieder niveau!
Veel van deze composities hebben hun weg gevonden bij de instrumentalisten die 
optraden tijdens concoursen, concerten, examens of “tussen de schuifdeuren”.

 

VOORDRACHTSTUKKEN

Over the years we have been allowed to write a considerable number of pieces of recitals.
From solo to ensemble, initially for flute, but later also for many other instruments.
Fun for instrumentalists at every level!
Many of these compositions have found their way with the instrumentalists who performed during competitions, concerts, exams or ………..

SOLO PIECES

Im Laufe der Jahre durften wir eine beträchtliche Anzahl von Rezitalen schreiben, vom Solo bis zum Ensemble,
zunächst für Flöte, später aber auch für viele andere Instrumente.
Spaß für Instrumentalisten auf allen Ebenen!
Viele dieser Kompositionen fanden ihren Weg bei den Instrumentalisten die auftraten bei Wettbewerben, Konzerten, Prüfungen oder …

SOLOSTÜCKE