Ensembles

Steeds meer krijgen wij verzoeken om “op maat” muziek te schrijven voor blaas ensembles van kwartet tot . . . . .
Wij hebben in het professionele circuit prachtige voorbeelden van ensembles die heel succesvol zijn,
en die vaak als voorbeeld dienen voor ensembles die spontaan ontstaan uit de HaFaBra orkesten.
Denk hierbij aan Mnozil Brass, German Brass, Canadian Brass en vele anderen uit binnen- en buitenland.
Bij Eagle Music hebben wij nu een lijst samengesteld van werken die bestaat uit verschillende genres muziek,
die geschikt zijn voor ensembles in verschillende samenstellingen.
Ook weer van kwartet tot . . . . .
Koper alleen, koper gecombineerd met hout, hout alleen of . . . . . vrijwel alles is mogelijk.
Elk muziekwerk uit de lijst kunnen wij “op maat” leveren voor uw ensemble.
Geef ons uw bezetting door, en u ontvangt van ons een offerte voor deze extra service.

Elk muziekwerk uit de lijst kunnen wij ook “op maat” instrumenteren voor:
Harmonie – Fanfare – Brassband – Marchingband – Fluiterkorps – Malletband

Vraag naar de mogelijkheden.

CONTACT

 

More and more we get requests to write “custom” music for wind ensembles from quartet to. . . . .
We have wonderful examples of ensembles in the professional circuit that are very successful,
and that often serve as an example for ensembles that emerge spontaneously from the Wind- / Marchingbands.
Think of Mnozil Brass, German Brass, Canadian Brass and many others from home and abroad.
At Eagle Music we have now compiled a list of works consisting of different genres of music,
suitable for all kinds of ensembles, again from quartet to. . . . .
Brass only, brass combined with woodwinds, woodwinds alone or. . . . . virtually everything is possible.
We can provide every piece of music from the list “tailored” for your ensemble.
Give us your occupation and you will receive an quote from us for this extra service.

 CONTACT
 

 

 

Wir bekommen immer mehr Anfragen, “Custom” -Musik für Bläserensembles vom Quartett bis……. zu schreiben.
Wir haben wunderbare Beispiele von Ensembles im professionellen Umfeld, die sehr erfolgreich sind.
Und das ist oft ein Beispiel für Ensembles, die spontan aus den Blasorchestern hervorgehen.
Denken Sie an Mnozil Brass, German Brass, Canadian Brass und viele andere aus dem In- und Ausland.
Bei Eagle Music haben wir nun eine Liste von Werken zusammengestellt,
die aus verschiedenen Musikgattungen bestehen,geeignet für Ensembles in verschiedenen Kombinationen.
Wieder vom Quartett bis zum. . . . .Nur Brass, Brass kombiniert mit Holz, Holz allein oder. . . . . praktisch alles ist möglich.
Wir können jedes Musikstück aus der Liste „individuell“ für Ihren Blasorchester bearbeiten bzw. arrangieren.
Bitte geben Sie die gewünschte Besetzung an. Sie erhalten ein Angebot für diesen Service.

KONTAKT